SLIJEDI - 3.HRL-sjever:  Ivanska - Daruvar / 27.04.2018. (pet) 19.30 sati / Školsko sportska dvorana Ivanska

RUKOMETNI KLUB  DARUVAR

rkdaruvar@gmail.com

rkdaruvar@gmail.com

095 400 600 4

095 400 600 4

HANDBALL CLUB DARUVAR

DARUVAR

ČAKOVEC 2

DARUVAR

32 : 38 (18 : 17)

15. travnja 2018. / Gradska sportska dvorana  Daruvar

3. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA - SJEVER

DARUVAR

08. travnja 2018. / ŠSD Vidovec

31. ožujka 2018. / ŠSD Vidovec

05./06. svibnja 2018. / GSD Daruvar

31. ožujka 2018. / GSD Daruvar

Školsko sportska dvorana Ivanska

27. travnja 2018. (pet)  19.30 sati

DARUVAR

IVANSKA 

-

SLIJEDI

Završetak sezone 2017/18

Završetak sezone 2017/18

Daruvar

Daruvar

Vidovec

Daruvar

Ilova

Daruvar

Daruvar

Ilova

41 : 47

55 : 30

41 : 47

Marof

POSLJEDNJI REZULTATI

SLIJEDI

VIDOVEC 

DARUVAR

GRK VARAŽDIN II

DARUVAR

DARUVAR

DARUVAR

30 : 36 (14:15)

22 : 24 (10:11)

08. travnja 2018. / Dvorana OŠ  Vidovec

2. HRVATSKA KADETSKA RUKOMETNA LIGA - SJEVER

DARUVAR

DARUVAR

BJELOVAR

KTC

05. travnja 2018. / GSD Daruvar

xx. svibnja 2018. / ŠSD Garešnica

Školsko sportska dvorana Garešnica

11./12. svibnja 2018. (sub/ned) xx.00 sati

-

-

-

Daruvar

Daruvar

Garešnica

Završetak sezone 2017/18

Garešnica

POSLJEDNJI REZULTATI

SLIJEDI

LIPA (Pakrac/Lipik)

DARUVAR

14 : 22 (6:11)

15. ožujka 2018. / GSD Daruvar

MEĐUŽUPANIJSKA RUKOMETNA LIGA ML. KADETKINJA

SLIJEDI

Završetak sezone 2017/18

7 : 6

44 : 39

VIRO VIROVITICA

DARUVAR

23 : 16 (11:5)

7. travnja 2018. / Dvorana Tehničke škole

1. HRVATSKA MLAĐE KADETSKA RUKOMETNA LIGA - SJEVER

BJELOVAR

DARUVAR

DARUVAR

ČAZMA

18. ožujka 2018. / GSD Daruvar

28./29. travnja 2018. (sub)  xx.00/ xx.00 sati

Dvorana Evropskih prvaka Bjelovar

28. travnja 2018. (sub) 14.00 / 17.00 sati

-

-

SLIJEDI

Završetak sezone 2017/18

Daruvar

Završetak sezone 2017/18

Ivančica

Daruvar

GRK Varaždin

24 : 22

25 : 23

POSLJEDNJI REZULTATI

SLIJEDI

VIRO VIROVITICA 2 

VIRO VIROVITICA 1 

DARUVAR

DARUVAR

  6 : 25 (4:9)

27 : 19 (15:9)

14. travnja 2018. / Dvorana OŠ Garešnica

1. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA DJEČAKA B - SJEVER

BJELOVAR 1

BJELOVAR 2

DARUVAR

DARUVAR

DARUVAR

08. travnja 2018. / ŠSD Vidovec

25. ožujka 2018. / ŠSD Čakovec

05./ 06. svibnja 2018. / GSD Daruvar

Školsko sportska dvorana Garešnica

22. travnja 2018. (ned) 11.00/13.00 sati

-

-

SLIJEDI

Završetak sezone 2017/18

Daruvar

Daruvar

Daruvar

Marof

Čazma

Čakovec

Daruvar

Vidovec

 12 : 22

 16 : 25

POSLJEDNJI REZULTATI

DARUVAR

ĐURĐEVAC

05./06. svibnja 2018. (sub/ned) xx.00 sati

Gradska sportska dvorana Daruvar

-

-

DARUVAR

V. TROJSTVO

SLIJEDI

POSLJEDNJI REZULTATI

RŠD Bjelovar

Daruvar

Daruvar

  7:6

26:18

Đurđevac

Daruvar

Lipa

Ivančice

Daruvar

xx./xx. svibnja 2018. ŠSD Ivanska

DARUVAR

DARUVAR

IVANČICE

RŠD BJELOVAR

0 : 10 / 7 : 14 (5:7)

18 : 16 (11:11)

24. ožujka 2018. / Dvorana OŠ Ivanska

MEĐUŽUPANIJSKA RUKOMETNA LIGA DJEVOJČICA

DARUVAR

IVANČICE

DARUVAR

IVANČICE

RŠD BJELOVAR

10. ožujka 2018. / Dvorana 1.OŠ Bjelovar

12./13. svibnja 2018. / GSD Daruvar

Školsko sportska dvorana Garešnica

28./29. travnja 2018. (sub/ned) xx.00 sati

-

-

SLIJEDI

RŠD Bjelovar

RŠD Bjelovar

Daruvar

Daruvar

Daruvar

Daruvar

Ivančice

Ivančice

   12 : 5

    5 : 15

POSLJEDNJI REZULTATI

DARUVAR

RŠD BJELOVAR

ĐURĐEVAC crveni

ĐURĐEVAC plavi

ĐURĐEVAC žuti

MINI BJELOVAR 1

LIPA

0 : 5 / 5 : 8 

0 : 5 / 5 : 9 

0 : 5 / 5 : 7 

0 : 5 / 4 : 4 

0 : 5 / 4 : 4 

0 : 5 / 6 : 8 

17. ožujka 2018. / Dvorana OŠ Ivanska

MEĐUŽUPANIJSKA MINI RUKOMETNA LIGA DJEVOJČICA

IVANČICE

GAREŠNICA

DARUVAR

ČAZMA

MINI BJELOVAR 2

Školsko sportska dvorana Čazma

xx./xx. travnja 2018. (sub/ned) xx.00 sati

6. turnir

DARUVAR

SLATINA 1

VIRO VIROVITICA 1

KOPRIVNICA 1

BJELOVAR 1

LIPA 1

13 : 6 

9 : 3

11 : 5 

12 : 6 

15 : 8 

24. ožujka 2018. / Dvorana SŠ Koprivnica

MEĐUŽUPANIJSKA MINI RUKOMETNA LIGA DJEČAKA

DARUVAR

BJELOVAR 1

KOPRIVNICA 1

LIPA 1

VIROVITICA 1

SLATINA 1

Školsko sportska dvorana Lipik

14. travnja 2018. (sub) 09.00 sati

4. turnir

K O N T A K T    I N F O

Samostanski prilaz 8   43500 Daruvar

Copyright 2018 RK Daruvar; Sva prava pridržana

RK Daruvar

Facebook RK Daruvar

Međunarodni turnir "Banja Luka kup"   Zagreb - Daruvar 5:13  /  Daruvar - ŠR BL1  2:14  / Ivanić - Daruvar 10:10  / Daruvar - BH ŠR 6:15 (osvojeno 7.-8. mjesto)